Bestyrelsen

Formand
Alice Nørgaard
26313200
alice@businessmail.dk

Sekretær
Ricky Lyng
42642907
ricky.lyng@skolekom.dk

Næstformand
Niels Jørgen Nielsen
42407435
nienie@mail.dk

Suppleant
Joe Wingard
23261529
joedanmark@me.com

Kasserer
Lizzie M Jespersen
51301092
Lizzie.Melby.J@gmail.com

Medlem af bestyrelsen
Jens Gjørup Madsen
30704937
jens.gjorup@live.dk