Sikkerhedsbestemmelser

 

Ved optagelse i klubben skal medlemmer ved underskrift bekræfte, at al roning foregår på eget ansvar, samt at de ikke lider af sygdomme, som kan bevirke lammelse eller bevidstløshed.

For unge under 18 år kræves forældres/værges underskrift.

Børn under 15 år kan kun deltage i aktiviteter på vand ifølge med deres forældre/værge som er frigivne medlemmer og er under disse ansvar.

Man skal som medlem kunne svømme 500 meter-prøven kan aflægges indendørs.

For at få nøgle til vores klubhus skal man være frigivet roer.

Alle roere skal bære redningsvest hele året.

En kajak som er på tur , skal tage behørigt hensyn til vejr, vind og strøm. Særligt advares mod roning i koldt vand og mørke og imod længere kryds, idet en pludselig tiltagen i vindstyrke eller drejning af vinden eller en byge meget hurtigt kan rejse en farlig sø på brede fjorde eller sunde og især i strømfarvande.

Hvis man er vinterroer dvs. perioden  01/10 – 30/4 -,skal man overveje ,om man er i stand til at lave en selvredning på max. 2 min. grundet den indflydelse det meget kolde vand har på kroppen, hvis man er det mindste i tvivl, tag en erfaren makker med og husk altid en pagajflyder og fornuftig påklædning

Det INDSKÆRPES det enkelt medlem, at være bevidst om sin egen formåen, og i videst omfang også om sine rokammeraters formåen og indrette turene på en sådan måde, at alle roere under alle forhold vil være i stand til at bjerge sig i land.

 

Frironingskrav:
  1. Korrekt håndtering af kajakken: Isætning, optagning og transport
  2. Ind/udstigning af kajak: Fra bro og kyst med frit flydende kajak
  3. Roning: Effektiv skadesforebyggende fremad roning samt baglænsroning
  4. Lavt støttetag
  5. Bugsering af anden kajak over 100 m
  6. Svømme 100 meter med egen kajak
  7. Makkerredning: kunne komme ud af kajakken ved kæntring, kunne entre kajakken ved makkerhjælp, kunne udføre makkerredning på max. 5 min
  8. Selvredning med paddlefloat på max. 5 min
  9. Tømning af kajak: På lavt vand og med pumpe
  10. Minimum 150 km roerfaring
Når ovenstående 10 punkter er opfyldt er man frigivet til at ro med en erfaren roer.
For at få adgang til klubbens kajakker udenfor normal klubtid forlanges mindst 150 kilometer i logbogen fra klubturer, samt at man har deltaget i mindst 3 makker/selvredningsaftner på fjorden og i svømmehallen.