Indmelding/Genindmeldelse:

Har du været tidligere medlem og ønsker genindmeldelse:

Ligger din genindmeldelse to år efter din udmeldelse skal du igen betale 500 kr. i indmeldelselsesgebyr.

Hvis det er mere end fem år siden, du sidst var medlem, er deltagelse i introduktion obligatorisk

 

Pris begynderkursus:

Begynderkursus: kr. 1250
Indmedelsesgebyr: kr. 500
Kontingent: kr. 850

 

Man skal være medlem af klubben for at starte på vores begynderkursus.

Ved påbegyndelse efter 1/8 er det halv kontingent.