Kontingentsatser

 

Helårligt kontingent                                                                       kr. 850

Passive medlemmer                                                                     kr. 100

Indmeldelsesgebyr                                                                        kr. 500

Nøgledepositum                                                                            kr. 100

 

Satserne bestemmes på den årlige generalforsamling som afholdes inden udgangen af marts måned.

 

Medlemskab er gyldigt når både indmeldelsesgebyr og kontingent er betalt, og er bindende i et år gældende fra generalforsamlingsdatoen

 

Optagelse efter 1. august

Optages et medlem den 1. august eller senere, betales et halvt medlemskontingent + kr. 500 i indmeldelsesgebyr

Passivt medlemskab

Alle kan optages som passivt medlem. Et medlemskab støtter klubben økonomisk og giver ret til deltagelse i klubbens sociale arrangementer, såsom fællesspisninger m.v.

Hjemmeside

Som medlem kan du få adgang til medlemsdelen af hjemmesiden.

Udmeldelse

Udmeldelse af klubben kan i flg. vedtægterne ske løbende med virkning fra generalforsamlingsdatoen Får du ikke betalt kontingent inden forfaldsdato, og efter at have modtaget en rykker fra kasseren, er du automatisk udmeldt. Ved du, at du ikke vil være medlem længere, vil kassereren sætte pris på en mail inden generalforsamlingen