KONTINGENTER OG PRISER

Hvis du er interesseret i at ro kajak, hvad enten du er nybegynder eller har erfaring, er der plads til flere medlemmer i kajakklubben
Som medlem kan optages alle fra 12 år.
Personer under 18 år, der ønsker at deltage i foreningen SKAL på grund af sikkerheden have forældres eller værges tilladelse.
Der er følgende former for medlemsskaber
 1. Aktive medlemmer, som kan deltage i sæsonens klubaktiviteter .Kan benytte klubbens kajakker og øvrige grej
 2. Støttemedlemmer
 3. Gæstemedlemmer: Personer, der kommer forbi eller er på besøg i området.Betaler for leje af kajak og udstyr
 4. Passive medlemmer: Medlemmer som holder pause – max to år, derefter skal man igen betale indmeldelsesgebyr
 5. Medlemmer som melder sig ind i klubben efter 1/8

 

Kontingent for et år:

 

Aktive medlemmer: 850
Støttemedlem: 150
Gæstemedlemmer: 100 (leje af kajak incl. udstyr)
Indmeldelssesgebyr aktive medlemmer: 500
Nøgle til Mastehuser(depositum): 100
Passive medlemmer 100
Indmeldelse efter 01/08 425

Kontingentsatser:

 

Helårligt kontingent: 850
Passive medlemmer: 100
Indmeldelsesgebyr: 500
Nøgledepositum: 100

 

Satserne bestemmes på den årlige generalforsamling som afholdes inden udgangen af marts måned.

 

Medlemskab er gyldigt når både indmeldelsesgebyr og kontingent er betalt, og er bindende i et år gældende fra generalforsamlingsdatoen

 

Læs her, hvad kontingentet dækker

 

Optagelse efter 1. august

Optages et medlem den 1. august eller senere, betales et halvt medlemskontingent + kr. 500 i indmeldelsesgebyr

Passivt medlemskab

Alle kan optages som passivt medlem. Et medlemskab støtter klubben økonomisk og giver ret til deltagelse i klubbens sociale arrangementer, såsom fællesspisninger m.v.

Hjemmeside

Som medlem kan du få adgang til medlemsdelen af hjemmesiden.

Udmeldelse

Udmeldelse af klubben kan i flg. vedtægterne ske løbende med virkning fra generalforsamlingsdatoen Får du ikke betalt kontingent inden forfaldsdato, og efter at have modtaget en rykker fra kasseren, er du automatisk udmeldt. Ved du, at du ikke vil være medlem længere, vil kassereren sætte pris på en mail inden generalforsamlingen

Genindmeldelse

Op til 5 år kan ancienniteten bevares. Eller med andre ord, hvis genindmeldelse sker inden for 5 år, så tæller vi de “gamle” kilometer med. Passive figurerer fortsat i statistikken, således at alle kilometer tæller med, hvis aktivt medlemsskab genoptages. Ved genindmeldelse med mere end 2 års pause, vil du blive bedt om igen at betale indmeldelsesgebyr og vise at du ikke har glemt dine færdigheder i kajakken

Kontingentet dækker:

 • Fri adgang til vores fantastiske rovand i en af klubbens havkajakker
 • Klubbens pagajer, svømmeveste, spraydækkener og andet sikkerhedsudstyr står til din rådighed
 • Mulighed for opbevaring af egen kajak mod betaling
 • Tilbud om kurser til favorable priser
 • I sommersæsonen: Klubaften for medlemmer hver tirsdag med forskellige hold (Springfiskene, Rødspætterne og Krabberne) alt efter din form og humør. På crazy tirsdage har vi tilbud om undervisning i redninger og teknik afsluttende med fællesspisning
 • I sommersæsonen: Tilbud om deltagelse i et hav af fælles ture, hvor vi pakker kajakkerne og lægger dem på vores trailere og kører til et andet smukt sted i landet (eller udlandet) og sætter kajakkerne i
 • Fri adgang til Rokort.dk
 • I vinterperioden fri adgang til svømmehallen i to timer hver fjortende dag, hvor der er tilbud om undervisning i rul, teknik og redninger
Indmeld dig her